Archív článkov

Zvýšenie sumy daňového bonusu

07.07.2011 17:51
Od 01.07.2011 sa zvyšuje suma daňového bonusu na 20,51 €.

Zrušenie zrážkovej dane

07.01.2011 17:08
Od 01.01.2011 pri príjmoch zo závislej činnosti sa ruší zrážková daň.

Zníženie nezdaniteľnej sumy

07.01.2011 08:34
Od 01.01.2011 sa znižuje nezdaniteľná suma na 296,60 €.

Zvýšenie minimálnej mzdy

03.01.2011 13:55
Od 01.01.2010 sa zvyšuje minimálna mzda na 317,00 €.

Návrh na zápis aj prostredníctvom živnostenského úradu

27.06.2010 17:39
Novela Zákona o obchodnom registri umožňuje podať návrh na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra aj prostredníctvom živnostenského úradu (jednotné kontaktné miesto).

Zmeny vo výkazoch - výkaz ziskov a strát

21.02.2010 18:01
Účet 547 (tvorba opr. položiek k pohľadávkam) má samostatný riadok č. 21.

Zmeny vo výkazoch - súvaha

21.02.2010 00:00
Účet 353 (pohľadávky za upísane vlastné imánie) sa vykazuje v pasívach (-) na riadku č. 072.
Záznamy: 11 - 17 zo 17
<< 1 | 2