Identifikačné údaje

 

Ing. Gabriel Brecko

Štefánikova 54

071 01 Michalovce

 

IČO:     40935744

DIČ:     1045570647

nie som platiteľom DPH

účet:    SK59 0200 0000 0000 4964 4552

registrácia: Okresný úrad Michalovce č. živ. reg. 807-12807              

 

Ing. Gabriel Brecko s.r.o.

Štefánikova 54

071 01 Michalovce

 

IČO:     36792608

DIČ:     2022397344

spoločnosť nie je platiteľom DPH

účet:    SK41 0200 0000 0023 1954 5853

registrácia: Obch. reg. Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 19970/V