Identifikačné údaje

 

Ing. Gabriel Brecko s.r.o.

Štefánikova 54

071 01 Michalovce

 

IČO:     36792608

DIČ:     2022397344

spoločnosť nie je platcom DPH

účet:    2319545853/0200

registrácia: Obch. reg. Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 19970/V