Zrušenie zrážkovej dane

07.01.2011 17:08

Od 01.01.2011 pri príjmoch zo závislej činnosti sa ruší zrážková daň.