Cenník od 01.01.2024

(na rozdiel od bežných účtovných kancelárii nepoužívame žiadnu paušálnu odmenu ani odmenu podľa počtu účtovných položiek, používame hodinovú sadzbu)

 

vedenie účtovníctva 1)                                            29,70 €/hod. 2) 4)  

                                                                         

účtovné a ekonomické poradenstvo                    36,70 €/hod. 3)

(pre nezmluvných klientov)                      

 

školenie vedenia daňovej evidencie                   0,00 € /hod.  5)

 

záloha                                                                 70,00  - 1.400,00 €   6)

 

1) zahŕňa všetku prácu účtovníka (účtovanie, platby, mzdy, personalistika, účtovné závierky, daňové priznania, poradenstvo, výkazy...)

2) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 10,73 €)

3) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 13,21 €)

4) v pripade nedodržania zmluvných podmienok (napr. termín odovzdania dokladov) platí sadzba ako pre nezmluvných klientov

5) pre zmluvných klientov (fyzické osoby), ktorí sa rozhodnú viesť si daňovú evidenciu svojpomocne

6) záloha na niekoľko mesiacov vopred sa môže vyžadovať od nových a rizikových klientov

 

 

splatnosť faktúr za naše služby do 8 dní

 

 

 

história a prognóza cien (vedenie účtovníctva)

 

2025            38,20 € / hod.           (zverejnené 11/2023)

2024            29,70 € / hod.           (zverejnené 11/2022)

2023            24,60 € / hod.           (zverejnené 11/2021)

2022            21,40 € / hod.

2021            18,10 € / hod.

2020            17,30 € / hod.

2019            13,90 € / hod.

2018            12,70 € / hod.

2017            10,35 € / hod.

2016            10,35 € / hod.

2015            10,23 € / hod.

2014            10,15 € / hod.

2013             9,80 € / hod.

2012             9,50 € / hod.

2011             9,50 € / hod

2010             7,00 € / hod.

2009             7,00 € / hod.

2008             5,24 € / hod.

2007             5,24 € / hod.

2006             3,92 € / hod.