Cenník

(na rozdiel od bežných účtovných kancelárii nepoužívame žiadnu paušálnu odmenu ani odmenu podľa počtu účtovných položiek, používame hodinovú sadzbu, príklad výpočtu odmeny uvádzame nižšie)

 

vedenie účtovníctva 1)                                              12,70 €/hod. 2) 3)

                                                                                0,00 €  paušálna odmena

                                                                                0,00 €  účtovná položka 

1) zahŕňa všetku prácu účtovníka (účtovanie, platby, mzdy, personalistika, účtovné závierky, daňové priznania, výkazy...)

2) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 7,87 €)

 

Príklad výpočtu odmeny pri spracovaní mzdovej agendy pre 5 zamestnancov

bežná účtovná kancelária

odmena za spracovanie 1 mzdy: 10,00 €

celková odmena: 10,00 € x 5 zam. = 50,00 €

Ing. Gabriel Brecko s.r.o.                                             

hodinová sadzba: 12,70 €                                             

doba spracovania 5 miezd: cca 85 min.                      

celková odmena: 12,70 € x 1,42 hod. = 18,03 €

 

Rozdiely  možno dosiahnuť aj pri spracovaní  ďalšej agendy (účtovné závierky, daňové priznania), ďalšie rozdiely možno dosiahnuť elektronickým importom faktúr (xls, xml), bankových výpisov (xml).

 

3) história cien (vedenie účtovníctva)

2011            9,50 €/hod.

2012            9,50 €/hod.

2013            9,80 €/hod.

2014            10,15 €/hod.

2015            10,23 €/hod.

2016            10,35 €/hod.

2017            10,35 €/hod.

2018            12,70 €/hod.

 

___________________________

 

ekonomické poradenstvo                                                      18,90 €/hod. 4)

daňové priznania (typ A,B pre nezmluvných klientov)           18,90 €/hod. 4)

                                                                               

4) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 11,65 €)

 

SPLATNOSŤ  FAKTÚR  ZA  NAŠE  SLUŽBY     do 8 dní