Cenník od 01.01.2021

(na rozdiel od bežných účtovných kancelárii nepoužívame žiadnu paušálnu odmenu ani odmenu podľa počtu účtovných položiek, používame hodinovú sadzbu)

 

vedenie účtovníctva 1)                                     18,10 €/hod. 2) 4)  

                                                                          0,00 €  paušálna odmena

                                                                          0,00 €  účtovná položka 

 

účtovné a ekonomické poradenstvo                 22,10 €/hod. 3)

(pre nezmluvných klientov)                      

 

školenie vedenia daňovej evidencie                   0,00 € /hod.  5)

 

1) zahŕňa všetku prácu účtovníka (účtovanie, platby, mzdy, personalistika, účtovné závierky, daňové priznania, výkazy...)

2) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 10,73 €)

3) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 13,21 €)

4) v pripade nedodržania zmluvných podmienok (napr. termín odovzdania dokladov) platí sadzba ako pre nezmluvných klientov

5) pre zmluvných klientov (fyzické osoby), ktorí sa rozhodnú viesť si daňovú evidenciu svojpomocne

 

 

 

 

 

história cien (vedenie účtovníctva)

2004            podľa počtu položiek

2005            podľa počtu položiek

2006            107,00 Sk  (3,55 €) / hod.

2007            118,00 Sk  (3,92 €)  / hod.

2008            158,00 Sk  (5,24 €)  / hod.

2009            7,00 € / hod.

2010            7,00 € / hod.

2011            9,50 € / hod.

2012            9,50 € / hod.

2013            9,80 € / hod.

2014            10,15 € / hod.

2015            10,23 € / hod.

2016            10,35 € / hod.

2017            10,35 € / hod.

2018            12,70 € / hod.

2019            13,90 € / hod.

2020            17,30 € / hod.

2021            18,10 € / hod.

___________________________

 

SPLATNOSŤ  FAKTÚR  ZA  NAŠE  SLUŽBY     do 8 dní