Cenník

(na rozdiel od bežných účtovných kancelárii nepoužívame žiadnu paušálnu odmenu ani odmenu podľa počtu účtovných položiek, používame hodinovú sadzbu, príklad výpočtu odmeny uvádzame nižšie)

 

vedenie účtovníctva 1)                                          17,30 €/hod. 2) 4)  

                                                                             0,00 €  paušálna odmena

                                                                             0,00 €  účtovná položka 

 

účtovné a ekonomické poradenstvo                     21,30 €/hod. 3)

(pre nezmluvných klientov)                      

 

 

1) zahŕňa všetku prácu účtovníka (účtovanie, platby, mzdy, personalistika, účtovné závierky, daňové priznania, výkazy...)

2) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 10,73 €)

3) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 13,21 €)

4) v pripade nedodržania zmluvných podmienok (napr. termín odovzdania dokladov) platí sadzba ako pre nezmluvných klientov

 

 

Príklad výpočtu odmeny pri spracovaní mzdovej agendy pre 5 zamestnancov

bežná účtovná kancelária

odmena za spracovanie 1 mzdy: 10,00 €

celková odmena: 10,00 € x 5 zam. = 50,00 €

Ing. Gabriel Brecko s.r.o.                                             

hodinová sadzba: 17,30 €                                             

doba spracovania 5 miezd: cca 85 min.                      

celková odmena: 17,30 € x 1,42 hod. = 24,57 €

 

Rozdiely  možno dosiahnuť aj pri spracovaní  ďalšej agendy (účtovné závierky, daňové priznania), ďalšie rozdiely možno dosiahnuť elektronickým importom faktúr (xls, xml), bankových výpisov (xml).

 

história cien (vedenie účtovníctva)

2004            podľa počtu položiek

2005            podľa počtu položiek

2006            107,00 Sk  (3,55 €) / hod.

2007            118,00 Sk  (3,92 €)  / hod.

2008            158,00 Sk  (5,24 €)  / hod.

2009            7,00 € / hod.

2010            7,00 € / hod.

2011            9,50 € / hod.

2012            9,50 € / hod.

2013            9,80 € / hod.

2014            10,15 € / hod.

2015            10,23 € / hod.

2016            10,35 € / hod.

2017            10,35 € / hod.

2018            12,70 € / hod.

2019            13,90 € / hod.

2020           14,30 € / hod. (apríl, máj)

2020           17,30 €/hod.

 

___________________________

 

SPLATNOSŤ  FAKTÚR  ZA  NAŠE  SLUŽBY     do 8 dní