Cenník

(na rozdiel od bežných účtovných kancelárii nepoužívame žiadnu paušálnu odmenu ani odmenu podľa počtu účtovných položiek, používame hodinovú sadzbu, príklad výpočtu odmeny uvádzame nižšie)

 

vedenie účtovníctva 1)                                                     13,90 €/hod. 2) 4)

                                                                                       0,00 €  paušálna odmena

                                                                                       0,00 €  účtovná položka 

 

účtovné a ekonomické poradenstvo                              17,90 €/hod. 3)

(pre nezmluvných klientov)                      

 

 

1) zahŕňa všetku prácu účtovníka (účtovanie, platby, mzdy, personalistika, účtovné závierky, daňové priznania, výkazy...)

2) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 8,57 €)

3) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 11,04 €)

4) v pripade nedoržania zmluvných podmienok platí sadzba ako pre nezmluvných klientov

 

 

Príklad výpočtu odmeny pri spracovaní mzdovej agendy pre 5 zamestnancov

bežná účtovná kancelária

odmena za spracovanie 1 mzdy: 10,00 €

celková odmena: 10,00 € x 5 zam. = 50,00 €

Ing. Gabriel Brecko s.r.o.                                             

hodinová sadzba: 13,90 €                                             

doba spracovania 5 miezd: cca 85 min.                      

celková odmena: 13,90 € x 1,42 hod. = 19,74 €

 

Rozdiely  možno dosiahnuť aj pri spracovaní  ďalšej agendy (účtovné závierky, daňové priznania), ďalšie rozdiely možno dosiahnuť elektronickým importom faktúr (xls, xml), bankových výpisov (xml).

 

história cien (vedenie účtovníctva)

2009            7,00 €/hod.

2010            7,00  €/hod.

2011            9,50 €/hod.

2012            9,50 €/hod.

2013            9,80 €/hod.

2014            10,15 €/hod.

2015            10,23 €/hod.

2016            10,35 €/hod.

2017            10,35 €/hod.

2018            12,70 €/hod.

2019            13,90 €/hod.

 

___________________________

 

SPLATNOSŤ  FAKTÚR  ZA  NAŠE  SLUŽBY     do 8 dní