Cenník od 01.01.2021

(na rozdiel od bežných účtovných kancelárii nepoužívame žiadnu paušálnu odmenu ani odmenu podľa počtu účtovných položiek, používame hodinovú sadzbu)

 

vedenie účtovníctva 1)                                     18,10 €/hod. 2) 4)  

                                                                         

účtovné a ekonomické poradenstvo                22,10 €/hod. 3)

(pre nezmluvných klientov)                      

 

školenie vedenia daňovej evidencie                   0,00 € /hod.  5)

 

1) zahŕňa všetku prácu účtovníka (účtovanie, platby, mzdy, personalistika, účtovné závierky, daňové priznania, výkazy...)

2) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 10,73 €)

3) za necelú hodinu iba alikvótna časť (napr. za 37 minút 13,21 €)

4) v pripade nedodržania zmluvných podmienok (napr. termín odovzdania dokladov) platí sadzba ako pre nezmluvných klientov

5) pre zmluvných klientov (fyzické osoby), ktorí sa rozhodnú viesť si daňovú evidenciu svojpomocne

 

splatnosť faktúr za naše služby do 8 dní

 

 

 

história a prognóza cien (vedenie účtovníctva)

 

2023            24,60 € / hod.

2022            21,40 € / hod.

2021            18,10 € / hod.

2020            17,30 € / hod.

2019            13,90 € / hod.

2018            12,70 € / hod.

2017            10,35 € / hod.

2016            10,35 € / hod.

2015            10,23 € / hod.

2014           10,15 € / hod.

2013             9,80 € / hod.

2012             9,50 € / hod.

2011             9,50 € / hod

2010             7,00 € / hod.

2009             7,00 € / hod.