Návrh na zápis aj prostredníctvom živnostenského úradu

27.06.2010 17:39

Novela Zákona o obchodnom registri umožňuje podať návrh na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra aj prostredníctvom živnostenského úradu (jednotné kontaktné miesto).