Zvýšenie sumy daňového bonusu

07.07.2011 17:51

Od 01.07.2011 sa zvyšuje suma daňového bonusu na 20,51 €.