Zvýšenie minimálnej mzdy

03.01.2011 13:55

Od 01.01.2010 sa zvyšuje minimálna mzda na 317,00 €.