Zníženie nezdaniteľnej sumy

07.01.2011 08:34

Od 01.01.2011 sa znižuje nezdaniteľná suma na 296,60 €.