Zvýšenie sumy daňového bonusu

01.07.2012 16:49

Od 01.07.2012 sa zvyšuje suma daňového bonusu na 21,03 EUR.