Zvýšenie sumy daňového bonusu

01.07.2013 14:06

Od 01.07.2013 sa zvyšuje suma daňového bonusu na 21,41 €.