Zvýšenie nezdaniteľnej sumy

01.07.2012 16:46

Od 01.07.2012 sa zvyšuje nezdaniteľná suma na 303,72 EUR.