Zvýšenie nezdaniteľnej čiastky

02.01.2014 18:05

Mesačná nezdaniteľná čiastka je od 01.01.2014 vo výške 316,94 €