Zvýšenie minimálnej mzdy

02.01.2014 18:07

Výška mesačnej minimálnej mzdy od 01.01.2014 je 352,00 €, pri hodinovej sadzbe je to suma 2,023 €.