Zdaňovanie miezd

27.01.2013 16:52

Od 01.01.2013 sa zaviedla  nová sadzba dane z príjmov  pri zdaniteľnej mzde prevyšujúcej  176,8 – násobok platného životného minima (čo predstavuje ročne sumu 34 401,74 €; mesačne 2 866,81 €).  Zo zdaniteľnej mzdy do uvedeného limitu sa odvádza daň z príjmov (resp. preddavok na daň z príjmov) vo výške 19 %, zo mzdy prevyšujúcej uvedený limit sa odvádza daň z príjmov (alebo preddavok na daň z príjmov) vo výške 25 %.