Výška minimálnej mzdy

27.01.2013 16:46

Výška mesačnej minimálnej mzdy od 01.01.2013 je 337,70 €, pri hodinovej sadzbe je to suma 1,9410 €.