Zvýšenie nezdaniteľnej čiastky

27.01.2013 16:49

Mesačná nezdaniteľná čiastka je od 01.01.2013 vo výške 311,32 €